Scandalul analizelor antidrog pentru șoferi. Ce cuprinde proiectul Odonanței de Urgență DOCUMENT

Concret, prin proiectul de act normativ, în scopul reducerii timpilor de așteptare a rezultateloranalizelor toxicologice, se stabilește un termen de maximum 72 de ore pentru realizareaanalizelor toxicologice în vederea constatării prezenței sau absenței substanțelorpsihoactive în organism sau a alcoolului în sânge și comunicarea acestora de cătreinstituțiile de medicină legală către structurile Poliției Române.

Se are în vedere calcularea termenului de la momentul finalizării procedurilor de recoltare a mostrelorbiologice.

 

Această procedură vizează mostrele biologice recoltate de la persoanele care refuză saunu pot să se supună testării în vederea stabilirii consumului de substanțe psihoactive oria concentrației de alcool în aerul expirat sau de la persoanele testate cu un mijloc tehniccertificat care a indicat prezența în organism a unor substanțe psihoactive.

În vederea monitorizării demersurilor întreprinse pentru realizarea scopului menționatmai sus, se stabilește ca Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne săprezinte, lunar, Guvernului o analiză comună cu privire la capacitatea de respectare atermenului de maximum 72 de ore și la măsurile adoptate în acest sens. 

În mod corelativ, prin proiect se propune ca permisul de conducere retras potrivit art.38alin.(5) din OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificărileși completările ulterioare, să fie restituit în baza buletinului de analiză toxicologică princare s-a stabilit absența în organism a substanțelor psihoactive sau a alcoolului însânge, după caz, ori la împlinirea termenului de 72 de ore de la momentul finalizăriiprocedurilor de recoltare a mostrelor biologice, dacă nu a fost comunicat un astfel debuletin.

Scandalul analizelor antidrog pentru șoferi. Bogdan Despescu face lumină: „Se aplică regula celor 72 de ore”

Pentru identitate de tratament, se propune ca, în situația în care permisul de conducerea fost reținut în temeiul art.111 alin.(1) lit.b) din OUG nr.195/2002, republicată, cumodificările și completările ulterioare, pentru săvârșirea infracțiunii de conducere aunui vehicul sub influența unor substanțe psihoactive, prevăzută la art.336 alin.(2) dinCodul penal, ca urmare a testării cu un mijloc tehnic certificat care a indicat prezența înorganism a unor substanțe psihoactive, acesta să se restituie în baza rezultatului analizeimostrelor biologice prin care s-a stabilit absența în organism a substanțelor psihoactiveori la împlinirea termenului de 72 de ore de la momentul finalizării procedurilor derecoltare a mostrelor biologice.

Cea mai nouă modificare a codului rutier a stârnit revoltă printre șoferi! Românii au inițiat o petiție online

Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor de mai sus, precum și pentru stabilireanormelor privind recoltarea, depozitarea și transportul mostrelor biologice în vedereastabilirii îmbibației de alcool în sânge sau a prezenței în organism a substanțelorpsihoactive în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cutraficul rutier se stabilește competența Guvernului de a emite o hotărâre în acest sens.Proiectul de hotărâre urmează a fi inițiat, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare aordonanței de urgență, de către Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne.Totodată, proiectul prevede și faptul că până la data intrării în vigoare a hotărârii demai sus se aplică, în continuare, Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.512/2013 pentruaprobarea Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea şi transportulmostrelor biologice în vederea probaţiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau aprezenţei în organism a substanţelor psihoactive în cazul persoanelor implicate înevenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier, cu modificările şi completărileulterioare.

Poliția Română, noi precizări despre legea antidrog: „Nu toți șoferii vor fi testați”

De asemenea, având în vedere că demersul vizează stabilirea unor măsuri pentrureducerea timpilor de așteptare a rezultatelor analizelor toxicologice, se propune camăsurile stabilite prin acest act normativ să fie aplicabile și persoanelor ale cărorpermise de conducere au fost retrase sau reținute în aceleași situații, cu precizarea cătermenul de 72 de ore să fie calculat de la data intrării în vigoare a acesteia din urmă. 

 

DOCUMENTELE COMPLETE AICI ȘI AICI

Leave a Reply