Pastila pentru suflet, 8 iunie. Pilda zilei: Cele trei cuvinte

Pilda zilei: Cele trei cuvinte Odată, un călugăr pios, care dorea să-şi îmbunătăţească necontenit viaţa duhovnicească, căzu în adâncă rugăciune şi îi ceru lui Dumnezeu să-i dea cuvânt de poruncă: – Doamne, spune-mi ce trebuie să fac, pentru a-Ţi împlini mai desăvârşit voia? Avu atunci călugărul o vedenie în vis, aşa. Văzu pe peretele chiliei lui în lumină de aur aceste trei cuvinte: „Crede, împlineşte, foloseşte.” A doua zi, călugărul stătu la cugetare asupra acestor trei cuvinte prin care Dumnezeu îi răspundea la chemare. Dar nu putea înţelege totul. Atunci, în altă noapte, glasul lui Dumnezeu se făcu auzit duhului călugărului. Zise aşa: Crede tot ceea ce ţi-am făcut cunoscut, împlineşte toate poruncile ce ţi-am dat şi foloseşte toate mijloacele de sfinţire pe care le-am statornicit pentru mântuirea ta. Şi de-atunci, călugărul acela duse o viaţă întru totul plăcută lui Dumnezeu.  

Leave a Reply