Consiliul Concurenței, avertisment pentru Grindeanu: Infrastructura feroviară, în colaps – RISC uriaș de a pierde fonduri europene

 

Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar (CNSDF) din cadrul Consiliului Concurenţei atrage atenția că accesarea fondurilor europene trebuie să fie un obiectiv prioritar al autorităților din Transporturi ca să asigure resursele pentru modernizarea infrastructurii feroviare și astfel a creșterii siguranței și calității serviciilor de transport de călători și de marfă pe calea ferată.

CNSDF recomandă în cel mai recent studiu mai multe măsuri pentru modernizarea transportului feroviar din România și evidențiază riscul pierderii de bani europeni în caz contrar și subfinanțarea continuă a infrastructurii de cale ferată din fonduri publice.

Infrastructura feroviară din România este subfinanţată, astfel că este împiedicată întreţinerea, repararea şi reînnoirea liniilor de cale ferată şi duce la creşterea restricţiilor de viteză şi la degradarea reţelei feroviare. Acestea au un impact direct asupra siguranţei şi a timpului de transport pe calea ferată. Este importantă recuperarea întârzierilor privind lucrările de întreţinere, reparare şi reînnoire şi este vitală alocarea fondurilor necesare pentru a se respecta graficele de realizare a acestor lucrări, prevăzute în documentele destinate dezvoltării sectorului feroviar. 

România ar putea pierde fondurile UE alocate pentru sectorul transporturilor, în condiţiile în care nu va atinge ţintele stabilite prin Pactul verde european şi Strategia UE pentru o mobilitate sustenabilă şi inteligentă.

Problemele și măsurile, alături de recomandările pentru Transporturile din România pot fi consultate în Studiul Consiliului Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar (CNSDF) – AICI

În primul rând, recomandările CNSDF se referă la alocarea unui buget corespunzător pentru finanţarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, pentru a încetini degradarea infrastructurii feroviare şi a materialului rulant. În același timp, e nevoie de prioritizarea finanţării europene, pentru modernizarea reţelei feroviare din România. În acest fel ar crește calitatea serviciilor, a siguranţei circulaţiei pe calea ferată şi a competitivităţii transportului feroviar.

„Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025 identifică drept principală prioritate creşterea competitivităţii transportului feroviar pe piaţa internă, în principal prin creşterea nivelului de performanţă al infrastructurii feroviare.

Subfinanţarea prelungită a infrastructurii feroviare se reflectă în lipsa reînnoirilor căilor de rulare și a instalațiilor, dar și în limitarea severă a cheltuielilor privind întreţinerea şi reparaţiile. 

Ca urmare, frecventa apariţie a situaţiilor care impun instituirea restricţiilor de viteză a crescut semnificativ, cu impact asupra degradării severe a parametrilor de performanţă ai infrastructurii şi, implicit, a performanţei şi atractivităţii serviciilor de transport feroviar.

Pentru a recupera nerealizările privind lucrările la infrastructura feroviară este importantă alocarea fondurilor necesare, astfel încât să fie respectate graficele de realizare a lucrărilor de reparații curente, cele de reînnoire/reparații capitale la infrastructura feroviară publică prevăzute conform Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare, Programului de acțiune pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare şi transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport de călători şi marfă și a Contractului de activitate și performanță al CFR pentru perioada 2021-2025.

Subdimensionarea bugetului alocat din fonduri publice pentru lucrările de întreținere, reparare și reînnoire a infrastructurii feroviare are un impact direct asupra siguranței circulației pe calea ferată.

Totodată, alocarea unor sume insuficiente pentru a acoperi integral necesitățile de finanțare ale infrastructurii feroviare are efecte negative în ceea ce privește atingerea obiectivelor de performanță stabilite prin Contractul de activitate și performanță, ce influențează și creşterea competitivităţii transportului feroviar, în raport cu alte moduri de transport.

Dacă aceste condiții se mențin, este posibil ca România să nu fie în măsură să atingă țintele stabilite prin Pactul verde european și Strategia UE pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă, cu risc de pierdere a fondurilor UE alocate pentru sectorul transporturilor și de mărire a ecartului față de statele membre care au o infrastructură feroviară performantă”, precizează CNSDF în Studiul privind evoluția transportului feroviar în concordanță cu aplicarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025 și a Programului de acțiune pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare şi transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport de călători şi marfă.

 

MĂSURI PENTRU MODERNIZAREA TRANSPORTULUI FEROVIAR DIN ROMÂNIA

 

– Punctualitatea trenurilor de marfă s-ar putea îmbunătăţi prin realizarea de Centre de Management ale Traficului (CMT) zonale pe liniile cu trafic semnificativ, cum sunt coridoarele feroviare europene care străbat România. Mai mult, implementarea CMT zonale va stimula traficul multimodal de marfă din ţară, printr-o bună coordonare între administratorul infrastructurii feroviare şi operatorii terminalelor de marfă situate pe cele două coridoare europene, Rin – Dunăre şi Orient / Est – Mediteranean.

– Realizarea „Sistemului de telegestiune a energiei electrice”, importantă pentru dezvoltarea sectorului feroviar, întrucât va oferi posibilitatea operatorilor de transport feroviar de a selecta furnizorul de energie electrică pe baze concurenţiale, deci o reducere a costurilor de transport pe calea ferată.

– La capitolul de infrastructura feroviară din Portul Constanţa, finalizarea lucrărilor de reparaţie şi deblocarea celor 47 de linii închise din cadrul portului vor fluidiza traficul şi vor reduce timpul de aşteptare al operatorilor de transport feroviar.

– Includerea indicatorilor de performanţă în contractele încheiate de CFR SA cu gestionarii de infrastructură, verificarea îndeplinirii acestora şi a modului în care au fost cheltuite sumele încasate de către gestionari din tariful de utilizare a infrastructurii feroviare. 

 

STUDIUL privind evoluția transportului feroviar în concordanță cu aplicarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025 și a Programului de acțiune pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare şi transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport de călători şi marfă

 

 

 

Leave a Reply