Comisia Europeană cere României să reducă nivelul poluării. Ce sancțiuni riscă țara noastră

Comisia Europeană solicită României şi altor 11 state membre să respecte legislaţia UE în ceea ce priveşte poluarea atmosferică şi să îşi reducă emisiile de mai mulţi poluanţi pentru a reduce poluarea atmosferică. Astfel, executivul european a decis să trimită o scrisoare suplimentară de punere în întârziere către trei state membre Luxemburg, Polonia şi România şi un aviz motivat unui număr de nouă state membre Bulgaria, Irlanda, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Austria, Portugalia şi Suedia pentru neîndeplinirea obligaţiei de a asigura punerea în aplicare corectă a angajamentelor lor de reducere a mai multor poluanţi atmosferici, astfel cum se prevede în Directiva (UE) 2016/2284 privind reducerea emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi atmosferici („Directiva NEC”).

Directiva NEC stabileşte angajamente naţionale de reducere a emisiilor pentru cinci poluanţi atmosferici importanţi: oxizii de azot (NOx), compuşii organici volatili nemetanici (COVnm), dioxidul de sulf (SO2), amoniacul (NH3) şi particulele fine (PM2,5), arată comunicatul de presă al Comisiei Europene. Aceşti poluanţi contribuie la calitatea slabă a aerului, având un impact negativ semnificativ asupra sănătăţii umane şi a mediului. Angajamentele naţionale trebuie îndeplinite de fiecare stat membru în fiecare an între 2020 şi 2029, începând cu 2030 fiind prevăzute reduceri mai ambiţioase. Statele membre au, de asemenea, obligaţia de a institui programe naţionale de control al poluării atmosferice (PNCPA) pentru a arăta modul în care vor fi îndeplinite aceste angajamente de reducere. În ianuarie 2023, Comisia a trimis o scrisoare de punere în întârziere unui număr de 14 state membre care nu şi-au îndeplinit angajamentele de reducere a emisiilor pentru anul 2020 pentru unul sau mai mulţi poluanţi vizaţi de Directiva NEC. În februarie 2023, statele membre au prezentat cel mai recent inventar naţional al emisiilor, care includea emisiile pentru anii 2020 şi 2021, însoţit de un raport informativ de inventariere. Comisia Europeană a analizat cele mai recente inventare, împreună cu alte informaţii raportate de statele membre (proiecţiile de emisii pentru anii 2025 şi 2030; programele naţionale de control al poluării atmosferice actualizate sau politicile şi măsurile actualizate, după caz) şi a concluzionat că Bulgaria, Irlanda, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Austria, Portugalia şi Suedia nu şi-au îndeplinit în continuare angajamentele de reducere a emisiilor. Comisia a concluzionat că Polonia şi Luxemburg nu şi-au îndeplinit angajamentele privind poluanţii care nu au fost încă incluşi în scrisoarea de punere în întârziere trimisă în ianuarie 2023. În ceea ce priveşte România, primul său program naţional de control al poluării atmosferice prezentat în 2023 nu include suficiente măsuri pentru a asigura reducerile necesare ale emisiilor. Prin urmare, Comisia Europeană trimite scrisori suplimentare de punere în întârziere Luxemburgului, Poloniei şi României, care au la dispoziţie două luni pentru a răspunde şi a remedia deficienţele semnalate de Comisie. Dacă nu primeşte un răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat. În plus, Comisia a decis să emită un aviz motivat adresat Bulgariei, Irlandei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Austriei, Portugaliei şi Suediei, care au la dispoziţie două luni pentru a răspunde şi a lua măsurile necesare. În caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiţie a Uniunii Europene cu privire la acest caz. Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmăreşte acţionarea în justiţie a statelor membre care nu şi-au îndeplinit obligaţiile ce le revin în temeiul legislaţiei UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare şi domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislaţiei UE, în beneficiul cetăţenilor şi al întreprinderilor.

Leave a Reply