Cine este pilotul care a aterizat cu elicopterul direct la benzinărie, în Curtea de Argeș. Reacția celor de la Autoritatea Aeronautică

Urmare verificărilor efectuate în legătură cu zborul și respectiv aterizarea elicopterului Robinson 44  cu nr. de înmatriculare N-1019V, Autoritatea Aeronautică Civilă Română a identificat deținătorul aeronavei, în persoana unui cetățean de naționalitate germană și a costatat că au fost încălcate reglementările în vigoare în ceea ce privește desfășurarea zborurilor civile pe teritoriul României.

Astfel, s-a constat încălcarea Art. 14, alin. 1) și 2), lit. a) din Codul aerian, potrivit cărora „Decolarea şi aterizarea aeronavelor se efectuează de pe/pe aerodromuri certificate în acest scop, potrivit reglementărilor specifice.   19/06/2020 – Derogare prin Codul Aerian din 18/03/2020.   (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în măsura în care nu contravine reglementărilor europene, următoarele categorii de aeronave, când execută zboruri exclusiv pe timp de zi: avioanele cu masa maximă la decolare mai mică de 5.700 kg, elicopterele, aeronavele ultrauşoare şi aeronavele nemotorizate, precum şi aeronavele fără pilot la bord cu masa maximă la decolare mai mică de 150 kg, pot ateriza pe şi, respectiv, pot decola de pe un teren/o suprafaţă de apă, altul/alta decât un aerodrom certificat, în următoarele condiţii cumulative:  a)terenul sau suprafaţa de apă este amplasat/ă în afara zonelor dens populate şi la o distanţă de siguranţă, nu mai mică de 150 de metri, de orice clădire cu destinaţie de locuinţă, unitate medicală sau unitate de învăţământ”.    

De asemenea, Autoritatea Aeronautică Civilă Română a constat că nu a fost respectat Art. 3, alin. (1), literele a), b), c) din HG nr. 859 / 2021, potrivit cărora „Zborul unei aeronave civile cu pilot la bord în spațiul aerian național se consideră autorizat dacă aeronava este asigurată, după caz, conform legii, pentru daune produse terților și:

a)pentru zborul IFR, pentru zborul VFR executat în întregime sau parțial într-o porțiune din spațiul aerian național unde furnizarea serviciilor de control al traficului aerian este obligatorie, pentru zborul unei aeronave care traversează granița regiunii de informare a zborurilor – FIR București, precum și pentru zborul deasupra mării libere executat în spațiul aerian al FIR București, operatorul aeronavei a depus un plan de zbor în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei din 26 septembrie 2012 de stabilire a regulilor comune ale aerului și a dispozițiilor operaționale privind serviciile și procedurile din navigația aeriană, cu modificările ulterioare, precum și cu standardele și practicile recomandate emise de Organizația Aviației Civile Internaționale; saub)pentru zborul VFR executat în întregime în zone de spațiu aerian de clasă G și care nu intră sub incidența  a), operatorul aeronavei a depus un plan de zbor în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei, cu modificările ulterioare, precum și cu standardele și practicile recomandate emise de Organizația Aviației Civile Internaționale sau, la alegerea operatorului aeronavei, a făcut o notificare de trafic VFR la Autoritatea Aeronautică Civilă Română, în conformitate cu metodologia prevăzută în anexa nr. 1; sauc)aeronava este operată exclusiv într-o porțiune de spațiu aerian rezervat pentru zborul sau tipul respectiv de activități de zbor.”

          Totodată, având în vedere cele constatate și pentru ca instituțiile cu atribuții să poată lua măsurile care se impun, Autoritatea Aeronautică Civilă Română a sesizat Federal Aviation Administration din SUA, în calitate de stat de înmatriculare al aeronavei în cauză, precum și Autoritatea Luftfahrt-Bundesamt, în calitate de stat al  operatorului aerian.

          Autoritatea Aeronautică Civilă Română dă asigurări că, în calitate de instituție cu atribuții în supervizarea spațiului aerian civil, va sancționa drastic orice încălcare a reglementărilor aeronautice în vigoare.

Cel mai probabil, aparatul de zbor, cu o autonomie de aproximativ 500 de km, a rămas fără combustibil, iar pilotul a decis să aterizeze la cea mai apropiată benzinărie. Elicopterul a fost împins până la pompă, aparatul de zbor având roți detașabile.

În mod normal, acest tip de elicopter folosește un carburant numit avgas, dar, în caz de urgență, poate fi alimentat și cu benzină auto. Avgas este un combustibil de aviație utilizat în aeronavele cu motoare cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie.

 

@bigi.bas #CapCut #helicopter #curteadearges #refuel ♬ Helikopter – Fazlija

Leave a Reply