Scandalul facturilor la energie. Ce faci dacă nu ajungi la înțelegere cu furnizorul?

 În cazul în care furnizorul nu oferă o explicație clară și ușor de înțeles a modului în care s-a calculat factura (mai ales dacă nu e bazată pe consumul real), consumatorul se poate adresa: 1. Autorității Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE – 021/9782 – Call-center ANRE (sau 0374554265) sau să depună o petiție; 2. Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor – 021/9551 – Call-center ANPC Important!!! Dacă, în urma regularizării, consumatorul are de recuperat o sumă mai mare de 100 lei, furnizorul este obligat să îi restituie suma în termen de 5 zile de la data emiterii facturii de regularizare; În cazul sumelor mai mici de 100 de lei, acestea se scad din următoarea factură. ANRE și ANPC continuă, în această perioadă, controalele la furnizorii de energie electrică și gaze naturale pentru a asigura consumatorilor emiterea de facturi corecte, transparente, clare și complete.

Leave a Reply