Sărbătoare 4 ianuarie – Zi mare în calendarul ortodox – Ce sfinți uriași sunt pomeniți chiar astăzi

OrtodoxeSoborul Sf. 70 de Apostoli; Sf. Cuv. Teoctist; Sf. Cuv. Apolinaria

Greco-catoliceAdunarea celor 70 Apostoli. Sf. cuv. Teoctist

Romano-catoliceSf. Angela din Foligno, văduvă

Soborul Sfinţilor 70 de Apostoli este sărbătorit de Biserică în ziua de 4 ianuarie.

După alegerea celor doisprezece apostoli, ale căror nume se cunosc, Iisus Hristos a luat încă şaptezeci de apostoli mai mici, ca să-i trimită la propovăduire. Eusebiu, episcopul Cezareei Palestinei, spune că numele fiecăruia din cei doisprezece apostoli ai lui Hristos din destul se încredinţează, din mărturiile Evangheliei, dar pentru cei şaptezeci de apostoli niciun catalog sigur nu se află undeva.

Despre alegerea celor 70 de apostoli, Sfântul Evanghelist Luca spune: “Domnul a ales alţi şaptezeci (şi doi) şi i-a trimis câte doi înaintea feţei Sale, în fiecare cetate şi loc, unde Însuşi avea să vină”. (Luca 10; 1)

Toţi aceşti ucenici ai Domnului s-au ostenit, fiecare în felul său, să smulgă pe oameni de la idoli, întorcându-i la cuvântul lui Hristos, şi s-au mutat către Domnul, îndurând chinuri şi prigoniri.

Leave a Reply