Rugăciunea care îţi poate schimba viaţa. Rosteşte-o în fiecare zi

Preasfânta Stăpâna de Dumnezeu Născătoare spre ţie îmi îndrept gândul, inima şi toate simţurile şi te rog cu lacrimi:

Până când Măicuţă a milostivirii va fi această durere necontenită pe pământ?

Până cînd vrăjmaşii nevăzuţi ai neamului omenesc vor da lovituri atât de puternice bieţilor oameni?

Până când vor pângări şi vor necinsti trupurile, sufletele şi vieţile lor? Înşelându-i ca să nu cunoască adevărul, să nu îndeplinească poruncile divine şi să nu dea slavă şi cinste pururi măritului Dumnezeu Cel în Treime închinat: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt?

Ridică-te Stăpâna Atotbună şi zdrobeşte pe vrăjmaşii noştri şi ai Fiului tău iubit Iisus Hristos îngrozindu-i cu nebiruiţa-ţi sfinţenie îndreptându-ne pe cărările mântuirii, că să dăm mereu mărire lui Dumnezeu. Roagă-te Fecioară pentru Sfânta Biserică pentru propăvăduirea evangheliei pe întreg pământul, pentru poporul acesta, conducătorii lui, rudele mele, pentru văduve, pentru orfani, bogaţi, săraci, necăjiţi, bolnavi, pentru cei prigoniţi, pentru credinţă, pentru salvarea celor care au rătăcit la secte, pentru cei răposaţi.

Ajută-ne să ne pocăim toţi oamenii de păcatele noastre, să iubim Biserica, să ne spovedim adesea, să renunţăm la păcate, vicii şi necredinţă.

Ajută-ne să nu fim insensibili la chemarea divină a blindului tău Fiu care a venit să sufere chinuri barbare pentru bietele iţe rănite atît de mult de vrăjmaş.

Roagă-te Măicuţă Sfântă şi pentru aceste nevoi ale mele(rosteşti necazurile care le ai dorinţele pe care să ţi le împlinească Maica Domnului)

Slavă Tatului şi Fiului şi Sfîntului Duh în vecii vecilor. Amin.

Leave a Reply