ISMB, precizări IMPORTANTE privind confirmarea unui caz pozitiv de COVID la preșcolari. CINE stabilește CONTACȚII direcți și măsurile de CARANTINARE

“Precizări privind punerea în aplicare a Ordinului Comun ME/MS nr. 5338/2015/2021 cu modificările şi completările ulterioare. În urma anchetei epidemiologice, în situaţia confirmării unui caz pozitiv într-o grupă de preşcolari, Direcţia de Sănătate Publică stabileşte contacţii direcţi şi măsurile de carantinare ce se impun în conformitate cu prevederile ordinului comun ME/MS nr. 5338/2015/2021 cu modificările şi completările ulterioare şi Metodologiei INSP. Astfel, contacţii direcţi vor intra în carantină timp de 10 zile”, informează ISMB, într-un comunicat de presă.Potrivit sursei citate, preşcolarii care nu au fost identificaţi de către DSP drept contacţi direcţi vor continua activitatea cu prezenţă fizică.

Reamintim că Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) a actualizat, pe 11 ianuarie, definiţiile de caz pentru Sindromul respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19). Modificările vin în plin val 5 al infectărilor cu coronavirus, după ce a fost confirmată transmiterea comunitară a variantei Omicron, care prezintă mai multe mutații și este mai contagioasă comparativ cu variantele anterioare. Ultima actualizare a definiţiilor de caz fusese făcută în urmă cu 7 luni, mai exact pe 2 iulie 2021.

Criteriile clinice care se au în vedere la stabilirea diagnosticului sunt cel puţin unul din următoarele semne şi simptome: tuse, febră, scurtarea respiraţiei, debut brusc al anosmiei, ageuziei sau disgeuziei.Pentru copiii cu vârsta de până la 16 ani care prezintă manifestări gastrointestinale (vărsături, diaree), neasociate cu alimentaţia, se poate suspecta infecţia cu SARS-CoV-2.Criteriile epidemiologice sunt: contact direct cu un caz confirmat cu COVID-19 în perioada de 10 zile anterioară datei debutului şi/ sau rezident sau personal al unei instituţii pentru îngrijirea persoanelor vulnerabile în perioada de 10 zile anterioară datei debutului, instituţie în care transmiterea SARS-CoV-2 a fost confirmată.Simptome şi semne adiţionale mai puţin specifice pot include cefalee, frisoane, mialgii, astenie, vărsături şi/ sau diaree. Testul rapid antigenic ar trebui efectuat în maximum 5 zile după data debutului sau în maximum 7 zile după data expunerii. Dacă data expunerii nu este cunoscută, testul rapid antigenic ar trebui efectuat cât mai curând posibil, precizează INSP.Cazurile se clasifică după cum urmează:1. caz posibil – orice persoană care întruneşte criteriile clinice;2. caz probabil – orice persoană care întruneşte criteriile clinice şi care are legătură epidemiologică cu un caz confirmat sau orice persoană care întruneşte criteriile de diagnostic imagistic;3. caz confirmat – orice persoană care întruneşte criteriile de laborator.Testarea pentru SARS-CoV-2 este obligatorie pentru toate cazurile posibile, subliniază Institutul Naţional de Sănătate Publică.Contactul direct este definit ca:* persoană care locuieşte în aceeaşi gospodărie cu un pacient cu COVID-19;* persoană care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex. strângere de mână fără igiena ulterioară a mâinilor);* persoană care a avut contact direct neprotejat cu secreţii infecţioase ale unui caz de COVID-19 (ex. în timpul tusei, atingerea unor batiste cu mâna neprotejată de mănuşă);* persoană care a avut contact faţă în faţă cu un caz de COVID-19 la o distanţă mai mică de 2 metri şi cu o durată de minimum 15 minute;* persoană care s-a aflat în aceeaşi încăpere (ex. sala de clasă, sală de şedinţe, sală de aşteptare din spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute şi la o distanţă mai mică de 2 metri;* persoană din rândul personalului medico-sanitar sau altă persoană care acordă îngrijire directă unui pacient cu COVID-19 sau o persoană din rândul personalului de laborator care manipulează probe recoltate de la un pacient cu COVID-19, fără portul corect al echipamentului de protecţie.”Orice persoană care a purtat masca/ echipamentul de protecţie corespunzător şi a respectat distanţarea fizică nu este considerată contact direct”, subliniază INSP.

Leave a Reply