Informații pentru cei care locuiesc la bloc. Reguli sfinte pentru locatari

Utilizarea spațiilor comune:

Conform legislației, spațiile comune din bloc pot fi folosite de proprietarii de locuințe, cu condiția ca drepturile celorlalți deținători de apartamente să nu fie afectate. De exemplu, un locatar poate folosi o parte comună a clădirii doar dacă ceilalți proprietari au acces nelimitat la instalațiile comune și nu le este restricționat accesul pe proprietatea personală.

Spații care nu pot fi date în folosință exclusivă:

Există spații care rămân în proprietatea comună și nu pot fi date în folosință exclusivă unui singur locatar, precum căile de acces în bloc, spațiile din fața apartamentului altui proprietar sau spațiile de la intrarea în lift sau holuri. Contractele de folosință exclusivă a acestor spații au o valabilitate limitată, expirând după maxim 12 luni de la semnare.

Pentru a constata încetarea destinației de folosință comună pentru părțile comune, este necesară o hotărâre adoptată în unanimitate de către proprietarii din condominiu. Aceasta trebuie să fie înregistrată în cartea funciară și să fie însoțită de documentația cadastrală pentru recalcularea cotelor-părți indivize. Veniturile obținute din închirierea spațiilor comune aparțin asociației de proprietari și alimentează exclusiv fondul de reparații al acestora.

Cunoașterea regulilor și procedurilor legale legate de utilizarea spațiilor comune în blocurile de locuințe este esențială pentru a asigura o conviețuire armonioasă și eficientă între locatari. Respectarea acestor reguli contribuie la menținerea ordinii și funcționării optime a clădirii, precum și la protejarea drepturilor și intereselor tuturor proprietarilor implicați.

Leave a Reply