Control la licitația pentru lucrările de reabilitare de la Bojdeuca lui Creangă. Anunțul ministrului Culturii

Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a solicitat Corpului de control verificarea legalității avizului pentru intervenția realizată asupra monumentului istoric „Bojdeuca scriitorului Ion Creangă”, iar Comisia Națională a Monumentelor Istorice și Institutul Național pentru Patrimoniu vor fi solicitate să se pronunțe asupra calității intervenției, prin analizarea proiectului și prin deplasare la fața locului.Conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare, articolul 23, alin. (1), intervențiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza și cu respectarea avizului emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii. De asemenea, în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, pentru monumentele clasate în grupa B, atribuțiile de avizare în cazul monumentului istoric „Bojdeuca scriitorului Ion Creangă” sunt ale serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii  – Direcția Județeană de Cultură Iași – prin Comisia Zonală a Monumentelor Istorice nr 5. DJC Iași  care are, de asemenea, responsabilitatea urmăririi lucrărilor în conformitate cu avizele emise.Consiliul Județean Iași a scos la licitație contractul de achiziție publică de servicii de proiectare și asistență tehnică pentru obiectivul Reabilitarea Ansamblului Muzeal „Ion Creangă” Iași din cadrul proiectului „Călător pe Meridiane Culturale” în anul 2019. Conform documentației disponibile în SEAP, prin acest proiect se dorea accesarea fondurilor europene prin Programul Operațional Comun România – Republica Moldova – proiecte HARD, Obiectivul Tematic 3 – Promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului istoric, Prioritatea 2.1 – Promovarea și conservarea patrimoniului cultural și istoric. Conform informațiilor din SEAP, „restaurarea obiectivului cultural Muzeul „Ion Creangă” este un proiect care își propune valorificarea monumentului de patrimoniu istoric, casa scriitorului Ion Creangă, ce găzduiește muzeul cu același nume, prin realizarea unor lucrări de restaurare, amenajare și dotare a celor două clădiri (Casa Bojdeucă – clădire patrimoniu, curtea interioară și clădirea Muzeu care cuprinde expoziții foto-documentare) și a incintei muzeului”. Ultimele intervenții majore, înainte de demararea acestui proiect – lucrări de renovare și consolidare asupra monumentului istoric au fost realizate în 1984, iar în anul 1985 muzeul a fost redeschis publicului. În acest context a fost construit în incintă Ansamblul muzeal „Ion Creangă”, care s-a inaugurat la 11 iunie 1989.

Imobilul în care a locuit Ion Creangă a fost în proprietatea familiei Vartic, loc preluat de la Biserica „Buna Vestire”. Ion Creangă a locuit într-o casă din incinta Mănăstirii Golia și, după ce a fost exclus definitiv din rândul clerului, a închiriat această casă în care a locuit până la sfârșitul vieții.În anul 1917, casa a fost cedată Primăriei Iași, moment la care au avut loc o serie de intervenții pentru a pregăti imobilul pentru găzduirea muzeului Ion Creangă. În perioada 1931-1936 s-au realizat reparații ale casei de secol XIX, astfel au dispărut furcile de stejar care sprijineau imobilul pe latura de est, a fost realizat un zid de piatră și a fost construită o clădire în incintă pentru îngrijitorul muzeului. Ca urmare a cutremurului din anul 1940, când a suferit degradări considerabile, a fost necesară o intervenție, efectuată în 1942, cu sprijinul Mănăstirii Neamț. În 1966 a avut loc o reprofilare a Bojdeucii care urmărea evocarea modului de viață și atmosfera în care crea scriitorul. În primăvara anului 1968, înainte de aniversarea semicentenarului casei lui Ion Creangă, au avut loc noi lucrări de reparații. În urma cutremurului din 1977, casa a rămas în picioare, dar a suferit degradări, ieșind din circuit pentru câțiva ani.

Leave a Reply