Ce acte NU mai sunt necesare la venirea în România, din 1 ianuarie 2022 – LISTA pentru cetățenii străini și europeni

Eliberarea documentelor pentru cetățenii străini și europeni se modifică de la 1 ianuarie 2022: NU mai sunt necesare copii ale unor documente, la solicitarea acordării sau prelungirii dreptului de şedere sau de rezidenţă sau emiterea avizului de angajare.Începând cu data de 1 ianuarie 2022, structurile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări nu vor mai solicita, la depunerea documentelor privind reglementarea dreptului de şedere sau de rezidenţă, după caz, copii ale următoarelor documente:

– actul de identitate al cetăţeanului român/ străin eliberat de autorităţile române

– scrisoare de acceptare la studii

– actul constitutiv al instituţiei de formare profesională şi actul constitutiv al organizaţiei.

De asemenea, nu vor mai fi necesare copii ale certificatului de înmatriculare al societăţii comerciale, actelor constitutive ale societăţii comerciale, hotărârii judecătoreşti de înfiinţare, certificatului cu înscrierile de menţiuni efectuate la O.N.R.C (dacă este cazul), autorizaţiei de funcţionare şi avizului tehnic de specialitate, transmite Inspectoratului General pentru Imigrări. Totodată, atât cetăţenii UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene, cât şi cetăţenii terţi nu mai sunt obligaţi să depună copie a certificatului de căsătorie şi a certificatului de naştere al copilului, cetăţean român/străin, eliberate de autorităţile române.Prin măsurile adoptate, Inspectoratul General pentru Imigrări urmăreşte creşterea gradului de încredere în activitatea instituţiei, oferind cetăţenilor predictibilitate şi un serviciu public care poate fi soluţionat mai simplu şi mai rapid.

Leave a Reply

Generated by Feedzy