Câte școli doctorale au rămas în România, după ultimele acreditări din 2021 – Anunțul ministrului Sorin Cîmpeanu

Ministerul Educației a emis toate ordinele de ministru pentru funcționarea școlilor doctorale din România. Anunțul vine după ce Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) a finalizat evaluarea instituțiilor organizatoare de studii universitare de doctorat.

„La 10 ani de la intrarea în vigoare a Legii educației naționale (LEN 1/2011), Ministerul Educației a emis toate ordinele de ministru privind funcționarea școlilor doctorale”, anunță Ministerul Educației.

Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) informează toate părțile interesate de asigurarea calității în învățământul superior cu privire la faptul că, în luna decembrie 2021, agenția a finalizat evaluarea externă a studiilor universitare de doctorat. Evaluarea externă a fost realizată în perioada mai-decembrie 2021 și a presupus evaluarea a 50 de instituții organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD), precum și a fiecăruia dintre cele 398 de domenii de studii universitare de doctorat (DSD) pe care acestea le gestionează, potrivit ARACIS.

Potrivit Ministerului Educației, au fost evaluate, cu componentă internațională, 50 de instituții organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD):

– Academia Română

– 47 de universități de stat

– 2 universități particulare.

– 4 universități au renunțat la a mai solicita organizarea/acreditarea studiilor universitare de doctorat

– 1 universitate a decis evaluarea de către o agenție din străinătate.

„În cele 50 de IOSUD-uri au fost evaluate 189 de școli doctorale care gestionează 398 de domenii de studii universitare de doctorat (DSD). Dintre acestea, în urma evaluării, s-a decis acreditarea condiționată (cu reevaluare la un an) pentru un număr de 35 de domenii de studii universitare de doctorat care funcționează în 16 IOSUD-uri. Evaluarea pentru 363 de domenii de studii universitare de doctorat s-a finalizat cu menținerea acreditării – dintre acestea, 73 de domenii din 35 de IOSUD-uri au fost reacreditate conform metodologiei, cu condiția ca în termen de maximum 3 ani să îndeplinească toți indicatorii de calitate.

Din comisiile de evaluare au făcut parte peste 1.400 de membri: cadre didactice coordonatoare de doctorat, studenți doctoranzi, experți naționali și experți internaționali (cca. 300 de membri străini). Metodologia de evaluare aprobată prin Ordinul Ministrului Educației nr. 3.651/12 aprilie 2021, la propunerea agenției, a fost rezultatul unui amplu proces de dezbateri și consultări cu toate categoriile de părți interesate.

În urma acestui proces de evaluare, România se află printre cele 15 state, dintre cele 49 membre ale Ariei Europene a Învățământului Superior, în care s-au realizat activități de evaluare externă a calității studiilor universitare de doctorat, incluzând indicatori de etică și integritate academică”, a transmis ministrul Sorin Cîmpeanu.

Fiecare școală doctorală este evaluată individual, pentru fiecare domeniu în parte, în vederea acreditării. Evaluarea școlii doctorale se face pe baza performanței școlii doctorale și a capacității instituționale a IOSUD din care face parte școala doctorală. Evaluarea școlilor doctorale se face de către ARACIS sau de către o altă agenție de asigurare a calității, din țară sau străinătate, pe baza rapoartelor CNCS referitoare la calitatea cercetării și a rapoartelor CNATDCU referitoare la calitatea resurselor umane. Sistemul de criterii și metodologia de evaluare se stabilesc prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice, pe baza propunerilor comune ale ARACIS, CNCS și CNATDCU. Fiecare școală doctorală este evaluată periodic, din 5 în 5 ani, potrivit edupedu.ro.

Leave a Reply